Przeglądaj źródła

Add generate_certificates script

master
dusnm 1 rok temu
rodzic
commit
a09198a7bb
1 zmienionych plików z 11 dodań i 0 usunięć
  1. +11
    -0
      generate_certificate

+ 11
- 0
generate_certificate Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,11 @@
#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2020 Dusan Mitrovic <dusan@dusanmitrovic.xyz>
# Licensed under the terms of the GNU GPL version 3 only
#
# Generate a self signed certificate for use with express for local development
certificate_directory="./certificates"

[ ! -d $certificate_directory ] && mkdir $certificate_directory

openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:4096 -keyout "$certificate_directory/private.pem" -out "$certificate_directory/certificate.pem" -days 365

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz