Source code for my website.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
Dušan Mitrović a8cb8943cb
Formatted the entire project with prettier
před 1 měsícem
config Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
db Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
middleware Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
models Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
routes Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
services Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
static Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
utilities Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
validations Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
views Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
.env.example Refactoring SSL configuration, among other things před 1 měsícem
.gitignore Add .vscode/ to .gitignore před 1 měsícem
.prettierrc Complete rewrite of the repository. před 1 rokem
LICENSE Relicencing the project to AGPL, adding info route. před 9 měsíci
README.md Update README.md před 9 měsíci
app.js Refactoring SSL configuration, among other things před 1 měsícem
ecosystem.config.js Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
generate_certificate Add generate_certificates script před 1 rokem
knexfile.js Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
nginx.conf Add security headers to nginx configuration před 1 měsícem
package-lock.json Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem
package.json Formatted the entire project with prettier před 1 měsícem

README.md

dusanmitrovic.xyz

Source code for my website.

Table of contents

Dependencies

  • Node >=v12
  • npm >=v6
  • MariaDB
  • Redis
  • Nginx (configuration provided)
  • knex-cli

Configuration

Generate a self-signed SSL certificate for local development

./generate_certificate

Create a copy of the included .env.example file and fill it with relevant information.

cp .env.example .env

Install application dependencies

  1. npm install
  2. sudo npm install -g knex

Run migrations

knex migrate:latest

Run seeds

knex seed:run

Run the development server

npm run dev

Licensing

All source code written for this website is licensed under the terms of GNU AGPLv3.

All content on this website is licensed under the terms of CC-BY-SA.