A simple cli app to send parsed access logs to the specified email address.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Dušan Mitrović e4b87d92aa
Refactor dependency assembly into a factory
8 miesięcy temu
bin Refactor dependency assembly into a factory 8 miesięcy temu
config/dependencies Refactor dependency assembly into a factory 8 miesięcy temu
src Refactor dependency assembly into a factory 8 miesięcy temu
tests Enable logging in SmtpService 8 miesięcy temu
.gitignore Removed .idea/ from version control 8 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 🔥🔥🔥 8 miesięcy temu
README.md Initial commit 🔥🔥🔥 8 miesięcy temu
composer.json Set up dependency injection, write some helper functions 8 miesięcy temu
composer.lock Set up dependency injection, write some helper functions 8 miesięcy temu
phpunit.xml Finish Unit test for MailerFactory 8 miesięcy temu

README.md